Det oppstod en feil i programmet som skulle lage denne nettsida. (m2) En e-post med detaljer har blitt sendt til leverandøren. (Bibliotek-Systemer As, odd@system.bibsyst.no).