Ein evig påskedag

Mons Leidvin Takle og Trygve Bjerkrheim ; Ganddal Pikekors Aspirantkor og skolekor med 500 sangere, dirigent Audun Vagle
Kassett Musikk Nynorsk utgitt 197

Ledig

Sølvberget, Magasin U2: 1 av 1 ledig
Plassering: Rogalyd (sortering: TAK)